Zwolnienie lekarskie – jakie kwoty możemy otrzymać w przypadku koniecznego L4?

Z dumą prezentujemy treść, która powstała w kooperacji z orthoklinika.pl

Zwolnienie lekarskie jest czasami niestety koniecznością. Kiedy doszło w naszym życiu do sytuacji, w której nasz stan zdrowia nie pozwala na dalsze wykonywanie czynności służbowych, uzyskanie L4 może być jedynym, rozsądnym rozwiązaniem. Jak załatwić L4? To bardzo proste W momencie kiedy lekarz (niezależnie od tego, czy będzie to lekarz pierwszego kontaktu, czy też stomatolog) uzna, że nasze przypuszczenia są zasadne, wystawi nam drogą elektroniczną niezbędny dokument. Jednak wiele osób zastanawia się nad relatywnie istotną kwestią, mianowicie- a co z wynagrodzeniem z tytułu naszej absencji w pracy, podyktowanej kwestiami zdrowotnymi? W dzisiejszym artykule odpowiemy na to pytanie!

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie – co koniecznie musisz wiedzieć?

Na początku zaznaczmy, że zwolnienie lekarskie często jest stanem dużej niepewności co do naszej przyszłości- i to nie tylko zawodowej. Na szczęście, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, pracownik na tak zwanym „chorobowym” nie zostaje ze swoim problemem sam. I mimo tego, że nie wykonuje on czynnie swoich obowiązków służbowych, należy mu się z tytułu absencji podyktowanej chorobą odpowiednie wynagrodzenie. I należy podkreślić, że kwota ta może się różnić od kilku istotnych czynników. Warto zatem przyjrzeć się wszelkim kryteriom, które kwalifikują nas do otrzymania konkretnej kwoty, która co miesiąc będzie wpływała na nasze konto tak długo, jak będzie tego wymagała nasza sytuacja zdrowotna.

Od kiedy i jak długo naliczane jest wynagrodzenie z tytułu chorobowego?

Wynagrodzenie chorobowe naliczane jest pracownikowi już od pierwszego dnia absencji w pracy podyktowanej chorobą- i trwa aż do 33 dni (w przypadku osób do 50 roku życia- 14 dni) jej trwania. Warto także podkreślić, że wyżej wskazane 33 dni dotyczą nie tylko jednego zwolnienia lekarskiego. Dodatkowo, wskazane 33 dni wynagrodzenia chorobowego obowiązują nas również w przypadku, gdy zachorowaliśmy na przykład kilkukrotnie w ciągu roku. Niezależnie zatem od tego, ile razy musieliśmy ubiegać się o wystawienie L4, wszystkie zsumowane dni choroby nie mogą przekroczyć właśnie wskazanych 33 dni. Od 34 dnia bowiem nie mówimy już o wynagrodzeniu chorobowym, a o… zasiłku chorobowym. Jest to zupełnie odmienna instytucja, której reguły również należy sobie przyswoić w momencie dyskutowania o zwolnieniu od wykonywanych obowiązków służbowych.

Przeczytaj również:  Witaminy — jakie warto suplementować jesienią i zimą?

Zwolnienie lekarskie – na czym polega i ile czasu można pobierać zasiłek chorobowy?

Warto także rozróżnić dwie istotne kwestie, jakie niesie ze sobą zwolnienie lekarskie. Jak wyżej zaznaczono, wynagrodzenie chorobowe można otrzymywać jedynie przez 33 dni, a od 34 dnia choroby (niezależnie od tego, czy zachorowaliśmy raz, czy nawet kilkukrotnie w krótszych sekwencjach w trakcie jednego roku), musimy ubiegać się o tak zwany zasiłek chorobowy. Podstawowa różnica pomiędzy wynagrodzeniem, a zasiłkiem chorobowym, polega na tym, że za to pierwsze zapłaci nam nasz pracodawca, a za drugie zaś- Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po drugie, różnią się także kwoty otrzymywane w obu tych przypadkach. W pierwszym z nich, pracodawca wypłaci nam 80% wynagrodzenia, kiedy to nasza niezdolność do pracy wynika z choroby, lub też z odosobnienia związanego z chorobą zakaźną. 100% wynagrodzenia otrzymamy chociażby w przypadku choroby podczas ciąży, a także wypadku, którym przydarzył się nam w drodze do miejsca pracy, lub w trakcie powrotu z tegoż.

A ile otrzymamy w ramach zasiłku chorobowego?

W ramach zasiłku chorobowego zaś, otrzymywana kwota wyniesie 70% naszego wynagrodzenia w przypadku pobytu w szpitalu, 80% z powodu choroby, a aż 100% w przypadku chociażby wypadku w trakcie wykonywania czynności służbowych, choroby w trakcie ciąży, czy choroby bezpośrednio wywołanej specyfiką obowiązków zawodowych. Oprócz zasiłku chorobowego, możemy otrzymać także tak zwany zasiłek opiekuńczy, wynoszący nawet 80% w przypadku konieczności sprawowania opieki nad osobą bliską, czy też dzieckiem. Wreszcie, ostatnim rodzajem zasiłku jest zasiłek macierzyński, w ramach którego otrzymujemy 60, 80 lub 100% wynagrodzenia. Zasiłek ten wynika nie tylko z urodzenia dziecka, ale też przysposobienie go lub przyjęcie na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, podczas trwającego urlopu macierzyńskiego.

Jak wyliczyć, ile faktycznie pieniędzy przysługuje nam w trakcie L4?

Powyżej wielokrotnie wspomniano o procentowo ustalanym wynagrodzeniu lub zasiłku- w stosunku do naszej comiesięcznej pensji. Należy jednak zaznaczyć, że wyliczenie tak zwanej „podstawy” wymiaru konkretnego świadczenia może przysporzyć nieco kłopotów. W przypadku otrzymywania stałej pensji, kwotę tę relatywnie łatwo wyliczyć. Jeżeli jednak przykładowo awansowaliśmy (wraz z podwyżką), otrzymywaliśmy premie czy prowizje, podstawa świadczenia staje się nieco bardziej skomplikowana do wyliczenia. Ogólne zasady naliczania podstawy polegają bowiem na uśrednieniu wynagrodzenia, które pracownik otrzymywał przez 12 miesięcy, które poprzedzały dzień, w którym osoba okazała się niezdolna do pracy. I jak wyżej zaznaczono, wliczane są do tego również premie czy prowizje- o ile w ich ramach naliczana była odpowiednio składka, która jest przeznaczana na wynagrodzenie chorobowe.

Przeczytaj również:  Medyczna marihuana — jak działa?