W naszym organizmie występują dwa rodzaje szpiku kostnego. Wyróżnić można bowiem szpik kostny czerwony, a także szpik kostny żółty. Ten ostatni spełnia wiele istotnych funkcji. Tak więc czym jest szpik kostny żółty i co go charakteryzuje?

Czym jest szpik kostny żółty?

Szpik kostny, bez względu na rodzaj, jest jednym z podstawowych elementów organizmu, który dba o jego prawidłowa pracę. Jest to tkanka niezwykle gąbczasta i miękka, która z reguły występuje w kościach długich. Można śmiało powiedzieć, że szpik kostny w naszym organizmie ma nieco galaretowatą konsystencję i wypełnia ona jamy szpikowe. Warto również zaznaczyć fakt, że w początkowym okresie życia, bo już na etapie życia płodowego, rozwija się w organizmie jedynie jeden rodzaj szpiku kostnego, którym jest szpik kostny czerwony. Niemniej jednak wraz z wiekiem, zastępowany on jest przez żółty szpik kostny. Tak więc, czym jest ten rodzaj szpiku kostnego? Na wstępie należy zaznaczyć, ze w przeciwieństwie do szpiku kostnego czerwonego, jego żółty odpowiednik nie ma właściwości krwiotwórczych i nie występuje u dzieci. Co więcej, żółty szpik kostny można zlokalizować jedynie w centralnych jamach, które występują w kościach długich.

Szpik kostny żółty- jakie pełni funkcje?

Wspomniane już zostało, że szpik kostny żółty nie zajmuje się produkcją krwi i jej motorycznych elementów. Niemniej jednak w dalszym ciągu spełnia on niezwykle istotną rolę w naszym organizmie. Tak więc, jakie funkcje spełnia żółty szpik kostny? Otóż wraz z wiekiem zastępuje on szpik kostny czerwony, a jego najważniejszym zadaniem jest przede wszystkim magazynowanie komórek tłuszczowych, które fachowo nazywane są adipocytami. Dlaczego jest to niezwykle istotne dla naszego organizmu? Okazuje się, że w ten sposób organizm zapewnia sobie zapasy, które w razie potrzeby, mogą zostać wykorzystane jako dodatkowe źródło energii. Warto również wspomnieć o tym, ze to właśnie żółty szpik kostny zawiera mezenchymalne komórki macierzyste. Różnicują się one na wiele linii. Można więc wyróżnić:

 • komórki mezenchymalne macierzyste kośći
 • komórki mezenchymalne macierzyste tłuszczu
 • komórki mezenchymalne macierzyste chrząstki
 • komórki mezenchymalne macierzyste mięśni
Przeczytaj również:  Profilaktyka szpiku kostnego - jakie badania warto wykonać?

Co więcej, w wyjątkowych warunkach, do których można zaliczyć np. zbyt dużą utratę krwi lub zbyt wysoką gorączkę, która utrzymuje się przed dłuższy okres czasu, szpik kostny żółty, może zamienić się w jego czerwony odpowiednik.

Szpik kostny żółty- w jakich wypadkach należy wykonać jego badanie?

Szpik kostny żółty, podobnie zresztą jak i czerwony, jest niezwykle istotną, gąbczastą tkanką w naszym organizmie. Niemniej jednak podobnie jak inne narządy i organy, w obrębie szpiku kostnego żółtego mogą występować określone stany patologiczne. Wówczas mogą one przerodzić się w stany, które będą stanowiły zagrożenie dla naszego życia lub nawet i zdrowia. Kiedy więc warto wykonać badanie szpiku kostnego żółtego? Otóż w pierwszej kolejności warto poznać choroby, które mogą się w jego obrębie pojawić. Do najpopularniejszych zalicza się:

 • białaczkę szpikową
 • zespoły mielodysplastyczne
 • szpiczak mnogi
 • niedokrwistość złośliwą

Celem wykonania pełnej diagnostyki szpiku kostnego żółtego, należy zawsze wykonać jego biopsję, która jest badaniem inwazyjnym. W jej ramach, w miejscowym znieczuleniu, przy pomocy igły pobiera się odpowiednią próbkę z kości gąbczastej. Jest ona najczęściej zlokalizowana w kości biodrowej lub trzonie mostka. Powikłania po biopsji należą do rzadkich, niemniej jednak pacjenci szczególnie wrażliwi mogą spodziewać się:

 • krwawienia
 • utrzymującego się stanu zapalnego w miejscu wkłucia
 • krwotok
 • złamanie igły w kości

Zwykle do przeciwskazań do wykonania diagnozy szpiku kostnego żółtego zalicza się skazę małopłytkową, a także ciężkie zaburzenia w procesie krzepnięcia krwi. W innych wypadkach, biopsja jest zabiegiem bezpiecznym.